Úvodní stránka » MŠ Kaznějov

CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

První mateřská škola v Kaznějově byla založena v březnu 1939, během let sídlila střídavě v několika budovách. Protože stávající prostory nevyhovovaly zvyšujícím se nárokům, rozhodla obec o výstavbě nové budovy nedaleko chemické továrny. V říjnu 1950 byla slavnostně otevřena nová mateřská škola. Po několik let se stala budova útočištěm i pro třídy základní školy. V letech 1978-1979 proběhla rekonstrukce vnitřního zařízení, vznikly zde tři velké třídy mateřské školy a jedna třída jeslová.

V roce 1989 byla v mateřské škole zřízena logopedická třída pro děti s vadami řeči. Během dalších let došlo nejdříve ke zrušení jeslové třídy a poté i jedné třídy MŠ, důvodem byl pokles docházejících dětí.

Od roku 1991 sídlí v budově spolu s předškolním zařízením DDM Radovánek, který je zde v nájmu. Mateřská škola je umístěna v prvním patře. Vnější areál tvoří velká zahrada s hřištěm a pestrým vybavením pro hry a činnosti dětí.

V současnosti je mateřská škola trojtřídní zařízení, dvě třídy jsou běžného typu, třetí je speciální logopedická pro děti s vadami řeči. Sem jsou zařazovány děti na základě doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna v Plzni), klinického logopeda a souhlasu zákonného zástupce dítěte. Kapacita mateřské školy je stanovena na šedesát dětí.

Úkolem pedagogů je vytvářet každému dítěti optimální podmínky k všestrannému rozvoji osobnosti podle jeho individuálních potřeb, zájmů a možností.

Aktuální informace

22.5.2019

Červen 2019

Aktuální informace na měsíc červen 2019

11.5.2019

Květen 2019

Aktuální informace na měsíc květen 2019

22.4.2019

Zápis do MŠ

22.4.2019

Duben 2019

Aktuální informace na měsíc duben 2019

31.1.2019

Březen 2019

Aktuální informace na měsíc březen 2019

archiv

Kontakt

MŠ Kaznějov sídliště, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Poštovní 412, 33151 Kaznějov
MŠ Kaznějov u továrny
Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov
373 332 157
373 330 008
724 180 335

Oblíbené odkazy