Úvodní stránka » Den v MŠ

DENNÍ PROGRAM

 

6.00 - 11.45

hry a činnosti dle volby dětí, řízené činnosti (tělovýchovné,

výtvarné, literární, dramatické, hudební,..), dopolední

přesnídávka, pobyt venku (hry na zahradě, vycházka)

 

11.45 - 12.30

oběd, osobní hygienakonik na balonu

 

12.30 - 14.00

četba před odpočinkem, odpočinek na lehátku, u dětí, které

neusnuly - zkrácený odpočinek, klidné hry a činnosti

 

14.00 - 15.30

odpolední svačina, hry a činnosti dle volby dětí

 

Program MŠ lze pružně přizpůsobit individuálním možnostem a potřebám dětí.

 

Denní aktivity jsou vyvážené, učitelky pravidelně zařazují pohybové hry a cvičení, spontánní i řízené činnosti. Je přihlíženo k zájmům dětí tak, aby nebyly přetěžovány. Činnosti jsou uplatňovány individuálně, frontálně, v menších i větších skupinkách. Při nástupu nových dětí do mateřské školy je dbáno na adaptační program za účasti rodičů.

Téměř denně je zařazováno zdravotní cvičení s využitím říkadel a písní nebo podle hudebního doprovodu, často učitelky zařazují cvičení s různým náčiním a pomůckami (tyče, šátky, kužely, papírové koule, kostky apod.). Po svačině nebo obědě si děti čistí zuby. V logopedické třídě je zajištěno individuální cvičení výslovnosti.

Aktuální informace

22.5.2019

Červen 2019

Aktuální informace na měsíc červen 2019

11.5.2019

Květen 2019

Aktuální informace na měsíc květen 2019

22.4.2019

Zápis do MŠ

22.4.2019

Duben 2019

Aktuální informace na měsíc duben 2019

31.1.2019

Březen 2019

Aktuální informace na měsíc březen 2019

archiv

Kontakt

MŠ Kaznějov sídliště, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Poštovní 412, 33151 Kaznějov
MŠ Kaznějov u továrny
Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov
373 332 157
373 330 008
724 180 335

Oblíbené odkazy