MATEŘSKÁ ŠKOLKA U TOVÁRNY

CHARAKTERISTIKA

 Mateřská škola Kaznějov sídliště, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace, Poštovní 412, Kaznějov je oficiální označení sloučených mateřských škol v Kaznějově. Připojením Mateřské školy Kaznějov u továrny, Pod Továrnou 333 k Mateřské škole Kaznějov sídliště /webové stránky MŠ sídliště/  tak vznikl jeden subjekt.

 Školy si po sloučení zachovávají svou osobitost, která je tvořena především umístěním škol a působením jejich zaměstnanců. Školy mají vytvořené tradice, ve kterých pokračují, zároveň však také dochází k plánování akcí společných.

 Mateřská škola je realizátorem projektu s názvem: Personální podpora v MŠ Kaznějov,reg.č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007521 v rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ l., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Bližší informace v dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v sekci dokumenty - ZDE.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Naše mateřská škola je umístěna v okrajové, klidné části obce Kaznějov. Nedaleko je park, les a potok. Okolí tvoří velká zahrada a hřiště s pestrým vybavením pro hry a činnosti dětí. 

V současnosti je mateřská škola trojtřídní zařízení, tři třídy jsou běžného typu. Pracujeme s menším kolektivem dětí, nabízíme rodinné prostředí a příznivou atmosféru.

Využíváme Rámcový program pro předškolní vzdělávání, náš Školní vzdělávací program se jmenuje: „Od maminky do světa".

Umožňujeme kvalitní standardní i řadu dalších aktivit pro děti: výtvarný a hudební kroužek, cvičení jógy, návštěvy bazénu v ZŠ, práce s keramickou hlínou v prostředí DDM, …

Výchovně vzdělávací práce je uskutečňována formou spontánních i řízených činností. Během dne jsou pravidelně a v dostatečné míře zařazovány relaxační a odpočinkové činnosti. Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme prožitkové učení, které je pro předškolní dítě přirozené.

Navštěvujeme hojně kulturní akce, pořádáme exkurze a výlety do zajímavého a pro děti méně obvyklého prostředí. Připravujeme již tradiční akce a slavnosti pro děti a rodiče : zahradní slavnost, oslava Vánoc, Velikonoc, vynášení Zimy, pasování na školáky, ...

Veškeré naše snažení směřujeme k tomu, aby se dětem ve školce líbilo, byly spokojené, získaly co nejvíce zajímavých zážitků a poznatků, které budou potřebovat pro svůj další život.

MŠ herna 1MŠ herna 2MŠ místnost 1

 

Naše moto:

 Pojďme si tu spolu hrát, kreslit, zpívat, tancovat.

 

 

Kontakt

MŠ Kaznějov sídliště, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Poštovní 412, 33151 Kaznějov
MŠ Kaznějov u továrny
Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov
373 332 157
373 330 008
724 180 335

Oblíbené odkazy