Úvodní stránka » MŠ Kaznějov

CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

První mateřská škola v Kaznějově byla založena v březnu 1939, během let sídlila střídavě v několika budovách. Protože stávající prostory nevyhovovaly zvyšujícím se nárokům, rozhodla obec o výstavbě nové budovy nedaleko chemické továrny. V říjnu 1950 byla slavnostně otevřena nová mateřská škola. Po několik let se stala budova útočištěm i pro třídy základní školy. V letech 1978-1979 proběhla rekonstrukce vnitřního zařízení, vznikly zde tři velké třídy mateřské školy a jedna třída jeslová.

V roce 1989 byla v mateřské škole zřízena logopedická třída pro děti s vadami řeči. Během dalších let došlo nejdříve ke zrušení jeslové třídy a poté i jedné třídy MŠ, důvodem byl pokles docházejících dětí.

Od roku 1991 sídlí v budově spolu s předškolním zařízením DDM Radovánek, který je zde v nájmu. Mateřská škola je umístěna v prvním patře. Vnější areál tvoří velká zahrada s hřištěm a pestrým vybavením pro hry a činnosti dětí.

V současnosti je mateřská škola trojtřídní zařízení, tři  třídy jsou běžného typu.  Kapacita mateřské školy je stanovena na šedesát dětí.

Úkolem pedagogů je vytvářet každému dítěti optimální podmínky k všestrannému rozvoji osobnosti podle jeho individuálních potřeb, zájmů a možností.

Kontakt

MŠ Kaznějov sídliště, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Poštovní 412, 33151 Kaznějov
MŠ Kaznějov u továrny
Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov
373 332 157
373 330 008
724 180 335

Oblíbené odkazy