MATEŘSKÁ ŠKOLKA U TOVÁRNY

CHARAKTERISTIKA

 Mateřská škola Kaznějov sídliště, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace, Poštovní 412, Kaznějov je oficiální označení sloučených mateřských škol v Kaznějově. Připojením Mateřské školy Kaznějov u továrny, Pod Továrnou 333 k Mateřské škole Kaznějov sídliště /webové stránky MŠ sídliště/  tak vznikl jeden subjekt.

 Školy si po sloučení zachovávají svou osobitost, která je tvořena především umístěním škol a působením jejich zaměstnanců. Školy mají vytvořené tradice, ve kterých pokračují, zároveň však také dochází k plánování akcí společných.

 Mateřská škola je realizátorem projektu s názvem: Personální podpora v MŠ Kaznějov,reg.č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007521 v rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ l., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Bližší informace v dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v sekci dokumenty - ZDE.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Naše mateřská škola je umístěna v okrajové, klidné části obce Kaznějov. Nedaleko je park, les a potok. Okolí tvoří velká zahrada a hřiště s pestrým vybavením pro hry a činnosti dětí. 

V současnosti je mateřská škola trojtřídní zařízení, tři třídy jsou běžného typu. Pracujeme s menším kolektivem dětí, nabízíme rodinné prostředí a příznivou atmosféru.

Využíváme Rámcový program pro předškolní vzdělávání, náš Školní vzdělávací program se jmenuje: „Od maminky do světa".

Umožňujeme kvalitní standardní i řadu dalších aktivit pro děti: výtvarný a hudební kroužek, cvičení jógy, návštěvy bazénu v ZŠ, práce s keramickou hlínou v prostředí DDM, …

Výchovně vzdělávací práce je uskutečňována formou spontánních i řízených činností. Během dne jsou pravidelně a v dostatečné míře zařazovány relaxační a odpočinkové činnosti. Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme prožitkové učení, které je pro předškolní dítě přirozené.

Navštěvujeme hojně kulturní akce, pořádáme exkurze a výlety do zajímavého a pro děti méně obvyklého prostředí. Připravujeme již tradiční akce a slavnosti pro děti a rodiče : zahradní slavnost, oslava Vánoc, Velikonoc, vynášení Zimy, pasování na školáky, ...

Veškeré naše snažení směřujeme k tomu, aby se dětem ve školce líbilo, byly spokojené, získaly co nejvíce zajímavých zážitků a poznatků, které budou potřebovat pro svůj další život.

MŠ herna 1MŠ herna 2MŠ místnost 1

 

Naše moto:

 Pojďme si tu spolu hrát, kreslit, zpívat, tancovat.

 

 

Aktuální informace

21. 2. 2023

Březen 2023

24. 1. 2023

Únor 2023

19. 12. 2022

Stravné od 1.1.2023

19. 12. 2022

Vánoční prázdniny

archív

Kontakt

MŠ Kaznějov sídliště, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Poštovní 412, 33151 Kaznějov
MŠ Kaznějov u továrny
Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov
373 332 157
373 330 008
724 180 335

Oblíbené odkazy