Úvodní stránka » Den v MŠ

DENNÍ PROGRAM

 

6.00 - 11.45

hry a činnosti dle volby dětí, řízené činnosti (tělovýchovné,

výtvarné, literární, dramatické, hudební,..), dopolední

přesnídávka, pobyt venku (hry na zahradě, vycházka)

 

11.45 - 12.30

oběd, osobní hygienakonik na balonu

 

12.30 - 14.00

četba před odpočinkem, odpočinek na lehátku, u dětí, které

neusnuly - zkrácený odpočinek, klidné hry a činnosti

 

14.00 - 15.30

odpolední svačina, hry a činnosti dle volby dětí

 

Program MŠ lze pružně přizpůsobit individuálním možnostem a potřebám dětí.

 

Denní aktivity jsou vyvážené, učitelky pravidelně zařazují pohybové hry a cvičení, spontánní i řízené činnosti. Je přihlíženo k zájmům dětí tak, aby nebyly přetěžovány. Činnosti jsou uplatňovány individuálně, frontálně, v menších i větších skupinkách. Při nástupu nových dětí do mateřské školy je dbáno na adaptační program za účasti rodičů.

Téměř denně je zařazováno zdravotní cvičení s využitím říkadel a písní nebo podle hudebního doprovodu, často učitelky zařazují cvičení s různým náčiním a pomůckami (tyče, šátky, kužely, papírové koule, kostky apod.). Po svačině nebo obědě si děti čistí zuby. V logopedické třídě je zajištěno individuální cvičení výslovnosti.

Kontakt

MŠ Kaznějov sídliště, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Poštovní 412, 33151 Kaznějov
MŠ Kaznějov u továrny
Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov
373 332 157
373 330 008
724 180 335

Oblíbené odkazy