Úvodní stránka » Stravování

Stravování


Stravování dětí je zajišťováno třikrát denně ve spolupráci se školní jídelnou při ZŠ Kaznějov. Na základě smlouvy je poskytována dopolední a odpolední svačina, oběd. Jídelníček je zpracováván na dobu jednoho týdne. Skladbu jídelníčku a dodržování spotřebního koše plánuje vedoucí školní jídelny ZŠ.

 Ve třídách mají děti během celého dne k dispozici dostatek tekutin.Děti nejsou nuceny k jídlu, ale jsou vedeny k tomu, aby nové jídlo alespoň ochutnaly.

 

Finanční poplatky za stravu:

 

1. strávníci 3-6 let dopolední svačina 10,00 Kč
    oběd 25,00 Kč
    odpolední svačina 10,00 Kč
       
2. strávníci 7-10 let dopolední svačina 11,00 Kč
    oběd 26,00 Kč
    odpolední svačina 10,00 Kč

 Ceny jsou včetně nápojů.

 Nedotované obědy: Dotovaný a neodhlášený oběd lze odebrat pouze jeden.

 Nedotované stravné: Děti 3-6 let        79 Kč

                                     Děti 7-10 let      81 Kč

Do vyšší kategorie strávníků se počítají děti, které mají pro daný školní rok odklad školní docházky.

Rodiče přihlašují a odhlašují děti ze stravování nejpozději předcházející den (do 12.30 hodin telefonicky nebo zápisem do sešitu umístěného na chodbě - napíší zároveň také předpokládaný příchod dítěte do MŠ .

V případě nemoci si mohou rodiče první den vyzvednout oběd od 12.00 - 12.30 hodin v MŠ, na jídlo si přinesou vlastní nádoby.

Stravné musí být uhrazeno vždy do 20.dne následujícího měsíce na účet mateřské školy: ČSOB 181415255/0300.

Rodiče obdrží z MŠ částku i variabilní symbol, která bude účtována buď formou inkasa, převodem na běžný účet nebo hotově do pokladny MŠ.

 Jídelníček je vyvěšován na nástěnce MŠ.

Aktuální informace

21. 2. 2023

Březen 2023

24. 1. 2023

Únor 2023

19. 12. 2022

Stravné od 1.1.2023

19. 12. 2022

Vánoční prázdniny

archív

Kontakt

MŠ Kaznějov sídliště, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Poštovní 412, 33151 Kaznějov
MŠ Kaznějov u továrny
Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov
373 332 157
373 330 008
724 180 335

Oblíbené odkazy