Úvodní stránka » Stravování

Stravování


Stravování dětí je zajišťováno třikrát denně ve spolupráci se školní jídelnou při ZŠ Kaznějov. Na základě smlouvy je poskytována dopolední a odpolední svačina, oběd. Jídelníček je zpracováván na dobu jednoho týdne. Skladbu jídelníčku a dodržování spotřebního koše plánuje vedoucí školní jídelny ZŠ.

 Ve třídách mají děti během celého dne k dispozici dostatek tekutin.Děti nejsou nuceny k jídlu, ale jsou vedeny k tomu, aby nové jídlo alespoň ochutnaly.

 

Finanční poplatky za stravu:

 

1. strávníci 3-6 let dopolední svačina 10,00 Kč
    oběd 25,00 Kč
    odpolední svačina 10,00 Kč
       
2. strávníci 7-10 let dopolední svačina 11,00 Kč
    oběd 26,00 Kč
    odpolední svačina 10,00 Kč

 Ceny jsou včetně nápojů.

 Nedotované obědy: Dotovaný a neodhlášený oběd lze odebrat pouze jeden.

 Nedotované stravné: Děti 3-6 let        79 Kč

                                     Děti 7-10 let      81 Kč

Do vyšší kategorie strávníků se počítají děti, které mají pro daný školní rok odklad školní docházky.

Rodiče přihlašují a odhlašují děti ze stravování nejpozději předcházející den (do 12.30 hodin telefonicky nebo zápisem do sešitu umístěného na chodbě - napíší zároveň také předpokládaný příchod dítěte do MŠ .

V případě nemoci si mohou rodiče první den vyzvednout oběd od 12.00 - 12.30 hodin v MŠ, na jídlo si přinesou vlastní nádoby.

Stravné musí být uhrazeno vždy do 20.dne následujícího měsíce na účet mateřské školy: ČSOB 181415255/0300.

Rodiče obdrží z MŠ částku i variabilní symbol, která bude účtována buď formou inkasa, převodem na běžný účet nebo hotově do pokladny MŠ.

 Jídelníček je vyvěšován na nástěnce MŠ.

Kontakt

MŠ Kaznějov sídliště, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Poštovní 412, 33151 Kaznějov
MŠ Kaznějov u továrny
Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov
373 332 157
373 330 008
724 180 335

Oblíbené odkazy