Úvodní stránka » Úplata za MŠ

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2022/2023

Tento vnitřní předpis vyhchází z § 123, odst.4, dále zákona č. 561/2004 Sb. a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a stanovuje výši úplaty, podmínky pro snížení nebbo prominutí úplaty a splatnost úplaty.

Úplatu za předškolní vzdělávání (školné) vybírá škola na účet mateřské školy číslo: ČSOB 181415255/0300, pro identifikaci platby je nutný variabilní symbo, který bude stejný jako při platbě stravného, pouze před něj dáte č. 10, platba školného a stravného tedy probíhá ve dvou platbách (inkasem, převodem na běžný účet, hotově do pokladny v MŠ).

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání činí 300,- Kč měsíčně a musí být poukázána na účet školy nejpozději do 20. dne následujícího měsíce.

Snížená částka úplaty za předškolní vzdělávání na 150,-Kč - dítě, které nedocházelo do MŠ ani jdeden den příslušného kalendářního měsíce, kdy byla MŠ otevřena (platí pro nejmladší děti, které ještě nenastoupily plnou docházku).

Bezúplatné vzdělávání v MŠ - zdarma se poskytuje vzdělávání dětem v posledním roce docházky před nástupem do základní školy a dětem, kterým byl povolen odklad školní docházky.

V době hlavních prázdnin - děti, které nebudou v době letního omezení provozu docházet do MŠ, jsou od úplaty osvobozeny.

Osvobození od úplaty se řídí Vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o předškolním vzdělávání, viz. Směrnice Úplata za předškolní vzdělávání.

 

 

 

 

Kontakt

MŠ Kaznějov sídliště, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Poštovní 412, 33151 Kaznějov
MŠ Kaznějov u továrny
Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov
373 332 157
373 330 008
724 180 335

Oblíbené odkazy