Úvodní stránka » Úplata za MŠ

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2022/2023

Tento vnitřní předpis vyhchází z § 123, odst.4, dále zákona č. 561/2004 Sb. a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a stanovuje výši úplaty, podmínky pro snížení nebbo prominutí úplaty a splatnost úplaty.

Úplatu za předškolní vzdělávání (školné) vybírá škola na účet mateřské školy číslo: ČSOB 181415255/0300, pro identifikaci platby je nutný variabilní symbo, který bude stejný jako při platbě stravného, pouze před něj dáte č. 10, platba školného a stravného tedy probíhá ve dvou platbách (inkasem, převodem na běžný účet, hotově do pokladny v MŠ).

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání činí 300,- Kč měsíčně a musí být poukázána na účet školy nejpozději do 20. dne následujícího měsíce.

Snížená částka úplaty za předškolní vzdělávání na 150,-Kč - dítě, které nedocházelo do MŠ ani jdeden den příslušného kalendářního měsíce, kdy byla MŠ otevřena (platí pro nejmladší děti, které ještě nenastoupily plnou docházku).

Bezúplatné vzdělávání v MŠ - zdarma se poskytuje vzdělávání dětem v posledním roce docházky před nástupem do základní školy a dětem, kterým byl povolen odklad školní docházky.

V době hlavních prázdnin - děti, které nebudou v době letního omezení provozu docházet do MŠ, jsou od úplaty osvobozeny.

Osvobození od úplaty se řídí Vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o předškolním vzdělávání, viz. Směrnice Úplata za předškolní vzdělávání.

 

 

 

 

Aktuální informace

21. 2. 2023

Březen 2023

24. 1. 2023

Únor 2023

19. 12. 2022

Stravné od 1.1.2023

19. 12. 2022

Vánoční prázdniny

archív

Kontakt

MŠ Kaznějov sídliště, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Poštovní 412, 33151 Kaznějov
MŠ Kaznějov u továrny
Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov
373 332 157
373 330 008
724 180 335

Oblíbené odkazy